Nabídka likvidace použitého rostlinného oleje z domácností

Rádi bychom Vám, nabídli možnost likvidovat použitý rostlinný olej z domácností ve Vaší obci.
Jsme firma SK-OIL Morava s.r.o., likvidací použitého oleje se zabýváme již 25 let, naše služby jsou v souladu se „Zákonem o odpadech“ č.185/2001. Jsme oprávněnou osobou pro převzetí použitého rostlinného oleje.

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky ) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.

S tuky a oleji po smažení se již dnes nakládá jako s obnovitelným zdrojem.
Občané je shromažďují do uzavřených PET lahví a ukládají do zelených separačních nádob, o velikosti 120 l s oranžovým víkem a vhozovým otvorem. Popelnice lze objednat např. na www.popelnice.net 

Tyto nádoby si obce pořídí na vlastní náklady a umístí podle svého uvážení, nejlépe na místa s ostatním tříděným odpadem.
Polepy separačních nádob ve velikosti A4 musí být jednotné! (nutné pro logistiku svozu)
Naše firma provádí svoz odpadu bezplatně podle potřeby.

Tuto službu již provozujeme v Olomouci, Litovli, Přerově, Uničově, Zábřehu, Smržicích, Křelově, Ústíně a dalších.

SK-OIL Morava s.r.o.

Adresa:
Cholina 27
PSČ 783 22

IČO: 278 60 183
DIČ: CZ 27860183

Stanislav Mýlek

Tel.: 608 11 33 44
E-mail: mylek@likvidace-oleju.cz

Dana Kučová

Tel.: 773 59 96 60
E-mail: kucova@likvidace-oleju.cz