+420 608 11 33 44
sběr a recyklace potravinářskeho oleje
Firma SK-OIL Morava s.r.o. se již od roku 1997 zabývá sběrem a zpracováním použitého jedlého rostlinného oleje.

Likvidace olejů

Provádíme sběr použitých fritovacích olejů a jejich ekologickou likvidaci

Prodej fritovacích olejů

Prodáváme kvalitní řepkový olej vhodný ke smažení a fritování.

Nabídka pro obce

Nabídka likvidace použitého rostlinného oleje z domácností ve Vaší obci.

Likvidace olejů

Odebíráme od původců všechny druhy použitých rostlinných a fritovacích olejů – evidenční číslo odpadu: 20 01 25.

Námi nabízené služby:

  • Sběr a odvoz použitých potravinářských olejů a tuků
  • S původci tohoto odpadu č. 20 01 25 uzavíráme dle zákona o odpadech smlouvu o sběru použitého oleje.
  • Dodáváme vlastní nádoby o potřebném objemu na použitý olej.
  • Odpadní oleje pravidelně odvážíme v dohodnutém intervalu .
  • Vedeme evidenci převzatých odpadů a předkládáme povinné roční hlášení o tomto druhu odpadu na Krajském úřadě-odbor životního prostředí.

Prodej fritovacích olejů

  • Prodáváme kvalitní český řepkový olej vhodný ke smažení a fritování.
  • Aktuální ceny vám rádi sdělíme na telefonu, či mailu.
  • Vyzkoušejte si nás… a nebudete litovat …

O firmě:

Firma SK-OIL Morava s.r.o. se již od roku 1997 zabývá sběrem a zpracováním použitého jedlého rostlinného oleje a tuku z restaurací a jídelen.

Naše služby jsou v souladu se „Zákonem o odpadech“ č.185/2001. Jsme oprávněnou osobou pro převzetí použitého rostlinného oleje. Provozujeme zařízení ke sběru, skladování, úpravě a zpracování odpadu. Souhlas k provozování zařízení na sběr odpadu vydán rozhodnutím č.j. KUOK 107465/2008 dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

SK-OIL Morava s.r.o.

Adresa:
Cholina 27
PSČ 783 22

IČO: 278 60 183
DIČ: CZ 27860183

Stanislav Mýlek

Tel.: 608 11 33 44
E-mail: mylek@seznam.cz

Dana Kučová

Tel.: 773 59 96 60
E-mail: dana.kucova@seznam.cz

14 + 1 =