Nabídka pro obce

Nabídka likvidace použitého rostlinného oleje z domácností
Rádi bychom Vám, nabídli možnost likvidovat použitý rostlinný olej z domácností ve Vaší obci.
Jsme firma Viking group s.r.o., likvidací použitého oleje se zabýváme již 25 let, naše služby jsou v
souladu se „Zákonem o odpadech“ č.185/2001. Jsme oprávněnou osobou pro převzetí použitého
rostlinného oleje.
Tuky a oleje do kanalizace nepatří! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení
tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k
ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.Tuky se v kanalizaci také částečně
rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou
kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu ( zbytky jídel,
tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky ) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí
pro výše uvedený problém.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC,výlevek a dřezů
v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní
kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
S tuky a oleji po smažení se již dnes nakládá jako s obnovitelným zdrojem.
Občané je shromažďují do uzavřených PET lahví a ukládají do zelených separačních nádob, o
velikosti 120 l s oranžovým víkem a vhozovým otvorem,
Popelnice lze objednat např. na www.popelnice.net
Tyto nádoby si obce pořídí na vlastní náklady a umístí podle svého uvážení, nejlépe na místa s
ostatním tříděným odpadem.
Polepy separačních nádob ve velikosti A4 musí být jednotné! (nutné pro logistiku svozu)
Naše firma provádí svoz odpadu bezplatně podle potřeby.
Tuto službu již provozujeme v Olomouci, Litovli, Přerově, Uničově, Zábřehu, Smržicích, Křelově,
Ústíně a dalších.

SK-OIL Morava s.r.o.

Adresa:
Cholina 27
PSČ 783 22

IČO: 278 60 183
DIČ: CZ 27860183

Stanislav Mýlek

Tel.: 608 11 33 44
E-mail: mylek@seznam.cz

Dana Kučová

Tel.: 773 59 96 60
E-mail: dana.kucova@seznam.cz

5 + 15 =